Flat Earth PSYOP: CIA Blackop Designed to Destroy the Truth Movement

Truth11

Monday, June 13, 2016

(Before It’s News)

THE MILLENNIUM REPORT: Reporting the Most Important News in the World Today

The Flat Earthers Are Being Sent
Into Every Real Truth Movement
To Disrupt And Destroy Them

maxresdefault-1

Flat Earthers SYSTEMatically Being Used To Disrupt And Undermine Truth Movements Everywhere

Revisionist Historians for World Peace
Submitted to The Millennium Report

There is an insidious conspiracy at work throughout the entire Internet which seeks to destroy Truth Movements everywhere.  One of its organs of mischief is known as the Flat Earth Society (FES) and its explicit purpose is to take down every single truth-oriented website, blog and/or organization which permits an open comment section at the bottom of their posts and articles.

Here’s how they work:
Agents of the FES often begin by posting rather benign yet factual comments about NASA, which everyone now knows is a rogue agency which can rarely be trusted…

View original post 1.090 woorden meer

Advertenties

Stem van de Straat dient klacht in tegen Stimuleringsfonds van de Journalistiek wegens Discriminatie.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

( door Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR- Inleiding Klacht:Stem van de Straat Amsterdam-Noir sleurt ‘Ratten in pak’ van ‘Elite SvdJ-Misdaadgroep’ voor de Rechter wegens discriminatie Laagste Klasse.(Video)
Voor het eerst in de Nederlandse Geschiedenis wordt er een klacht ingediend tegen een 100 procent gesubsidieerde,corrupte ‘Overheid-Elite-B-Orgaan’ (Awb)wegens het in algemeen discrimineren van de Laagste Klasse en in het bijzonder van de Stem van Straat-Amsterdam-Noir. Dus deze klacht is niet gebaseerd op discrimineren vanwege geloof of ras, maar gebaseerd op het discrimineren van de laagste klasse ‘ongeacht geloof en/of ras. Men discrimineert dus de Laagste Klasse in geest van het boek” Straf de armen maatschappij” ( zie: Straf de armen· Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid
Loïc Wacquant)  En dat is wellicht de ergste vorm van discrimineren en derhalve en grove schending van de mensenrechten(EVRM) en de Grondwet (gelijkheid beginsel) door het’ B-Overheids-orgaan’ het Stimuleringsfonds van de Journalistiek dat aantoonbaar geleid wordt blijkens de feiten…

View original post 428 woorden meer

Corey Goode FB Update 8-9-17… “Conspiracy is deep, but Things are Popping”

Okay, the title is mine. But I felt it important to “get it out there” for those who may not follow SBA FB. Not in a place to add highlights right now, but may do later. ——————————————————— Sphere Being Alliance FB post 8-9-17 at 5:58am Update Summary (Full update to come): I have recently had […]

via Corey Goode FB Update 8-9-17… “Conspiracy is deep, but Things are Popping” — Kauilapele’s Blog

‘NOS-Oranje–Boven-Propaganda’: ‘Zorreguieta-Staats-onderzoeker Baud’: hij begreep pas later hoe serieus het was.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(door de Staat-NOS en bewerkt door onze waarheidscommissie )

AMSTERDAM-NOIR-‘Adellijke-UvA-Doofpot-Baron Michiel Baud’:”Ik en mijn Koninklijke familie& Zorreguieta zijn altijd onschuldig”!
 ‘Zorreguieta-Kul-onderzoeker Baud’:”hij begreep pas later hoe serieus het was”, is een reinste leugen de wetenschap onwaardig in opdracht van de arbeiders verraders Premier Wim Kok. In ons onderzoek uitgevoerd door de Universiteit “De PIJP’ die gespecialiseerd is in ‘ Royal-VOC &Elite-Misdaden’ is Zorreguieta schuldig aan o.a. levend mensen uit het vliegtuig gooien(Video) en niet Julian Poch,die al jaren voor Maxima in de Argentijnse cel zucht. Alle wetenschappelijke medewerkers van de Universiteit” De PIJP” worden geboycot(Video) door de Overheid van Rutte&Co.

In het Argentijnen ‘MSM-Elite-Fake News’ was hij vooral de vader van de Dutch ‘Taxfree-koningin Maxima’, die de Bolle, domoor King Willem voor zijn ‘Shell-VOC-Bloed-miljarden’ is getrouwd. Maar in kritisch Nederland werd Zorreguieta in 1999 bekend als de Argentijnse corrupte oud…

View original post 1.285 woorden meer

Poetin met Stip meest stabiele en minst gevaarlijke (Wereld )Leider.

(van onze dr. Goebbels propaganda redactie) AMSTERDAM-NOIR-De Grootste en niet gesubsidieerde (Video) en dus onafhankelijke en daardoor betrouwbare Opiniepanel ( 90 duizend participanten ) heeft een onderzoek gedaan welke ‘Wereld -(Mis)-Leider’ men het meeste betrouwbaar, stabiel en minst gevaarlijk beschouwd. En hier de toch wel opvallende uitslag dat Poetin met overweldigende ruime meerderheid als meeste betrouwbare […]

via Poetin met Stip meest stabiele en minst gevaarlijke (Wereld )Leider. — Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

Hoe ‘gestolen kinderen’ moesten helpen Indië meer Nederlands te maken

Bron: https://www.trouw.nl/home/hoe-gestolen-kinderen-moesten-helpen-indie-meer-nederlands-te-maken~af4bef70/

Meindert van der Kaaij 11:59, 6 juli 2017

De katholieke missie ving veel kinderen op, zoals hier in een van de weeshuizen van Buitenzorg. © TR BEELD

Lokale kinderen werden in Nederlands-Indië uit hun gezin weggehaald, om daarna de bevolking wat ‘beschaving’ bij te brengen.

Lokale kinderen werden in Nederlands-Indië van hun ouders losgeweekt, op een Nederlandse manier opgevoed en daarna ingezet om de bevolking te civiliseren. Er zijn veel aanwijzingen dat dit vanaf eind van de negentiende eeuw gebeurde. Maar in welke mate en hoe dit precies in zijn werk ging, dat wil Geertje Mak, hoogleraar politieke geschiedenis van gender, uitzoeken.

Dat het in omvang ook maar in de buurt komt van de Australische situatie, dat verwacht Mak niet. Naar schatting honderdduizend Aborigines werden tussen 1910 en 1972 onder dwang bij hun familie weggehaald door opeenvolgende Australische regeringen. Deze zogeheten ‘gestolen generatie’ veroorzaakte daar een open wond in de samenleving.

“Maar het lijkt er wel sterk op dat dit ook in de Nederlandse kolonie gebeurde”, zegt Mak, die vandaag haar inaugurele rede houdt over onder meer dit onderwerp. Het massaal weghalen van kinderen uit een gezin hoort meer bij een kolonisten-samenleving als Australië, waarbij enorme hoeveelheden grond werd ingepikt. In Nederlands-Indië werd meer gebruikgemaakt van bestaande sociale verbanden.

En toch zijn er volgens Mak aanwijzingen dat de katholieke missie en de protestantse zending intelligente autochtone kinderen uit een gezin haalden en naar een kostschool stuurden waar zij een Nederlandse opvoeding kregen en bovendien christelijk werden. “Zij werden opgeleid tot onderwijzer of hulpverlener, beroepen die als het ware tussen de Nederlandse en de inlandse samenleving zaten. Zij kregen voor de overheid een instrumentele functie.”

Onontgonnen terrein

Hoe groot dit verschijnsel was tussen ongeveer 1870 en 1962 en hoe het mechanisme van het toe-eigenen van lokale kinderen precies werkte, is nooit goed uitgezocht. Vorig jaar diende Mak bij de NWO een aanvraag in voor een onderzoekssubsidie, maar die werd afgewezen. Nu is de concurrentie bij dat fonds groot en dus was Mak niet verbaasd over de afwijzing, wel over de motivatie. “Het was niet vernieuwend genoeg. Terwijl de koloniale geschiedschrijving zich vooral richt op de klassieke terreinen politiek, economie en defensie, willen wij meer weten over wat er zich tussen mensen heeft afgespeeld. Wat de invloed van missie en zending op de samenleving was en hoe dat tot op de dag van vandaag doorwerkt. Een tamelijk onontgonnen terrein”, zegt Mak.

Geertje Mak © TR BEELD

Dat zending en missie een cruciale rol speelden in het beschavingsoffensief van eind negentiende eeuw, staat volgens Mak vast. “Op een katholieke kostschool zorgde de leiding er niet alleen voor dat je naar school ging, maar ook dat je fatsoenlijk gekleed ging en je aan de heersende seksuele moraal hield. Zij zorgden voor een ingrijpende verandering van de levensstijl van inheemse kinderen.”

Mikpunt

In die koloniale samenleving verwekten Nederlandse mannen bij Indonesische vrouwen kinderen. De praktijk was dat die kinderen, die officieel een Europese status kregen, werden opgevoed door moeder en dus Javaanse gewoonten leerden. “Dat was vele Nederlanders een doorn in het oog. Door hen wees te verklaren en in een weeshuis te plaatsen kregen ze toch een Nederlandse opvoeding.”

Dat kinderen het mikpunt waren in het beschavingsoffensief, ligt volgens Mak voor de hand. Zij zijn flexibel en nog makkelijk te beïnvloeden. Mak haast zich te zeggen dat het haar er niet om gaat de zending en missie als ‘schandalig’ weg te zetten.

De studies naar het toe-eigenen van inheemse kinderen in Nederlands-Indië zijn op een hand te tellen. Maaike Derksen liet zien hoe kinderen van de Molukken, die door de missie intern waren opgeleid, later nauw betrokken waren bij het uitvoeren van beschavingsprojecten van de overheid. “Het werk van de kerken speelde een belangrijke rol in de wijze waarop de Nederlandse overheid controle over Nederlands-Indië wilde houden”, zegt Mak. “Hoe belangrijk dat was, dat willen we nu weten.”

Attention: Roundup damages sperm

Jon Rappoport's Blog

Attention: Roundup damages sperm

by Jon Rappoport

July 16, 2014

www.nomorefakenews.com

GM Watch, June 13: “Roundup damages sperm—new study.”

“A new study in rats found that Roundup altered testicular function after only 8 days of exposure at a concentration of only 0.5%, similar to levels found in water after agricultural spraying…”

“The study found no difference in sperm concentration, viability and mobility, but there was an increase in abnormal sperm formation measured 2, 3, and 4 months after this short exposure.”

“Roundup was found to change gene expression in sperm cells, which could alter the balance of the sex hormones androgen and estrogen. A negative impact on sperm quality was confirmed, raising questions about impaired sperm efficiency. The authors suggested that repeated exposures to Roundup at doses lower than those used in agriculture could damage mammalian reproduction over the long term.”

The study: “An acute exposure to glyphosate-based herbicide alters…

View original post 570 woorden meer

UK, Netherlands: wrong sperm, three parents, ultimate agenda

Jon Rappoport's Blog

UK, Netherlands scandals: wrong sperm, three parents, ultimate agenda

by Jon Rappoport

July 3, 2017

Sperm bank mix-up of sperm samples; DNA from three people to produce a baby. What’s going on?

In 2016, as dw.com reports: “A Dutch medical center has launched an investigation after uncovering that dozens of women may have been fertilized by the wrong sperm. Half of the women who underwent IVF [in vitro fertilization] treatment are pregnant or had their babies.”

“The University Medical Center in Utrecht (UMC) said on Tuesday that a ‘procedural error’ may have caused up to 26 women to be fertilized with the wrong sperm cells at its IVF treatment laboratory.”

Also in 2016, as dw.com reports: “Three-parent IVF techniques have been declared safe enough by British scientists to be offered in ‘specific circumstances.’ The treatments can reduce the risk of mothers passing hereditary diseases to their babies.”

“The…

View original post 736 woorden meer

Trump vs. Pope: the cowboy vs. the head of Pedophile Central

Jon Rappoport's Blog

Trump vs. Pope: the cowboy vs. the head of Pedophile Central

by Jon Rappoport

February 19, 2016

(To read about Jon’s mega-collection, The Matrix Revealed, click here.)

Let’s try to assess US immigration policy vs. Vatican immigration policy.

Just a thought. Might turn up something. Who knows?

I notice the Vatican has a wall. A big high wall. It’s probably just a decorative feature, but I’ll take a wild guess and say it also tends to keep people out. Walls sometimes have that effect. I’m not sure why. It’s one of the enduring mysteries.

The Washington Times, 9/24/2015, “Pope’s call for immigration leniency unlikely to change debate”:

“The Vatican, for its part, welcomes millions of visitors a year — but allows only a very select few, who meet strict criteria, to be admitted as residents or citizens. Only about 450 of its 800 or so residents…

View original post 1.071 woorden meer