Gratis Geld (Basisinkomen door eSJeKo)

Published on 24 Apr 2015

Visie op de toekomst van werkend Nederland.
Werken moet niet meer verplicht zijn
Inkomen moet gegarandeerd zijn

Published on 25 Sep 2014

Basisinkomen: https://www.youtube.com/watch?v=1Dz5h…

(VPRO – Tegenlicht) Stel dat we iedereen, te beginnen in Nederland, zonder voorwaarden een basisinkomen geven.
Een tijdje geleden heb ik een warm betoog gehouden voor dat basisinkomen en wat blijkt?
In de jaren ’70 is in Canada een proef uitgevoerd en in eerste instantie lijkt het er inderdaad op of het meer kost dan het op zou kunnen leveren maar als je alles meeneemt in het onderzoek zijn de uitkomsten op zijn minst revolutionair te noemen. Het is makkelijk geconcludeerd dat de werkeloosheid onder jongeren met 80% toeneemt maar als je verder kijkt dan je neus lang is blijken dezelfde jongeren gewoon terug naar school te gaan. Overheidskosten en kosten van medische zorg zakken revolutionair maar het mooiste effect is dat mensen die aan de kant staan zich weer nuttig gaan voelen. Vreemd genoeg zijn de onderzoeksresultaten destijds in een stoffig archief beland maar nu worden deze resultaten opnieuw bestudeerd. Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn en de tegenstanders nemen alvast weer stelling in maar als het die tegenstanders geen geld kost gaan de oogkleppen misschien af en kunnen we het pad vrijmaken voor de toekomst.

19-11-2014: Update:
http://motherboard.vice.com/nl/read/s…

Het werken van morgen (VPRO Tegenlicht 20150322)

Published on 23 Mar 2015

Basisinkomen: https://www.youtube.com/watch?v=1Dz5h…

De contouren van het werken van morgen, een zoektocht naar een nieuwe definitie van de betekenis van werk in onze samenleving en van de relatie die wij mensen hebben tot ons werk. Volgens alarmerende studies dreigt bijna vijftig procent van de banen wereldwijd vervangen te gaan worden door robots, computers en verregaande automatisering. En dit geldt allang niet meer alleen voor fabrieksbanen en laaggeschoolde arbeid, zoals in de afgelopen decennia. Deze tweede golf van automatisering zal de arbeidsmarkt veel dieper raken dan de eerste. Ook miljoenen goedbetaalde en tot nu toe altijd veiliggeachte banen in het middensegment worden bedreigd. Deze transitie kan desastreuze gevolgen hebben, volgens pessimistische economen bestaat de wereld in de toekomst uit een kleine, rijke elite, een sterk verarmde middenklasse en een enorme onderklasse. Hoe anticiperen we hierop als werkende mens? VPRO Tegenlicht wil de betekenis en waarde van werk aan een fundamentele herdefinitie onderwerpen en verkent hoe het werken van de toekomst eruit gaat zien; wat voor soort nieuwe beroepen men te wachten staat en hoe men, door een radicale herbezinning op de manier waarop wij mensen werken, de concurrentieslag tegen robots en computers kan winnen. Door in te zetten op uniek menselijke waarden kan het werk van de toekomst weleens veel persoonlijker, meer dankbaar en flexibeler worden, en daarmee zou het denken over de positie die werk in onze samenleving inneemt ingrijpend kunnen veranderen