Melkveehouder Sjoerd Miedema (50) veranderde van standpunt over biologisch boeren: ‘het past bij mijn hart voor de natuur’. — Op weg naar Zielsvreugde

Volkskrant.nl: Melkveehouder Sjoerd Miedema (50) veranderde van standpunt over biologisch boeren: ‘het past bij mijn hart voor de natuur’, door Marjon Bolwijn, 11 mei 2018. ‘Ik was lang gedreven door geld en ging plankgas boeren voor een maximale opbrengst. Maar de weidevogels verdwenen. Nu weet ik dat een biologische melkveehouderij ook een financieel gezond bedrijf […]

via Melkveehouder Sjoerd Miedema (50) veranderde van standpunt over biologisch boeren: ‘het past bij mijn hart voor de natuur’. — Op weg naar Zielsvreugde

LIFTING THE VEIL OF THE BLIND, THE HART WITCHES OF BUCHENWALD, KNIGHTS TEMPLAR, NINTH SATANIC CIRCLE, CHILD TRAFFICKING & NXIVM — In Search of Black Assassins

Jennifer and Sarah Hart (Witches of Buchenwald) are not the story of optimistic “do gooder” and “dreamer” white “All American Lesbian Couple” that overwhelmed themselves in a heroic struggle to help and rescue 6 (six) black drug babies. It is an ILLUSION provided to the mass public blind. What is not an ILLUSION or subject to blindness is that 6 (six) beautiful black children (human beings) had been all been racially targeted, enslaved for possible ILLUMINATI- NAZI SS Black Sun organ harvesting. The white “All American Lesbian Couple” had more love and respect for their pet dogs, cats and animals then black children. They were cold blood wicked female Knights and SS like concentration camp wardens that treated the Children less than their pets and animals to demonstrate their zeal to hate and destroy black people, their religion and culture for all the world to see.

via LIFTING THE VEIL OF THE BLIND, THE HART WITCHES OF BUCHENWALD, KNIGHTS TEMPLAR, NINTH SATANIC CIRCLE, CHILD TRAFFICKING & NXIVM — In Search of Black Assassins

Mag je onder de AVG nog foto’s van kinderen publiceren?

Bron: https://blog.iusmentis.com/2018/05/03/mag-je-onder-de-avg-nog-fotos-van-kinderen-publiceren/

Internetrecht door Arnoud Engelfriet

Arnoud Engelfriet is ICT-jurist, gespecialiseerd in internetrecht.Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis heeft meer dan 350 artikelen over internetrecht.

 

3 mei 2018

Een lezer vroeg me:

Klopt het dat je onder de AVG geen foto’s van personen onder de 18 jaar meer herkenbaar op internet mag plaatsen? Daarvoor zou te allen tijde ouderlijke toestemming nodig zijn namelijk.

Nee, dat klopt niet. De regels rond fotogebruik zijn in principe onveranderd onder de AVG, behalve als je foto’s gaat gebruiken op toegangspasjes en dergelijke situaties waarin ze voor identificatie bestemd zijn.

Een foto met een herkenbaar persoon daarop is een persoonsgegeven, en gebruik daarvan valt onder de AVG. Er is een uitzondering voor strikt huishoudelijk en particulier gebruik, maar die gaat niet op als je de foto publiceert of in meer dan familie- en vriendenkring verspreidt. De fotograaf/publicist van zo’n foto moet dus aan de regels voordoen.

Eén van de regels uit de AVG is dat je een grondslag moet hebben. Dat kan toestemming zijn, maar dat is niet de enige grondslag. Ook het uitvoeren van een contract is een grondslag, en hier belangrijker is het eigen gerechtvaardigd belang, namelijk de vrijheid van meningsuiting. Onder dat belang mag je dingen publiceren over mensen, zolang je maar netjes rekening houdt met hun privacy.

Rekening houden met privacy doe je door bij de foto na te gaan of er vervelende, gênante of intieme details op staan en die eventueel te blurren als dat irrelevant is. Je moet daar in ieder geval over nagedacht hebben en kunnen rechtvaardigen waarom je vond dat je die details niet hoefde weg te halen. “Het was op de openbare weg” is daarbij te mager, ik zeg het maar vast.

Het maakt in principe niet uit of de persoon op de foto meerder- of minderjarig is. Dat speelt onder de AVG alleen bij toestemming; als iemand nog geen zestien (dus niet achttien) is, dan is ouderlijke toestemming nodig in plaats van toestemming van hem- of haarzelf. Maar als je een andere grondslag hebt, dan is dit niet relevant. Wel is het zo dat hoe jonger een persoon is, hoe zwaarder zijn of haar privacy zal wegen bij de belangenafweging. Kinderfoto’s zijn zelden nieuwswaardig, dus daar zul je eerder moeten blurren, weglaten of bijsnijden.

Uiteindelijk komt dit neer op grofweg dezelfde afweging als onder het oude portretrecht uit de Auteurswet. Wie daarmee kan werken, kan dus ook onder de AVG netjes foto’s publiceren.

Een nieuw recht onder de AVG is het recht op vergetelheid. Je kunt eisen dat gebruik van je gegevens wordt gestaakt, wanneer dat gebruik achterhaald of irrelevant is. Maar dat recht geldt niet wanneer een publicatie “nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie”, zo staat in lid 3 van artikel 17 waar dat recht in staat. Als de publicatie op zich dus legitiem is en rekening houdt met privacy, dan kun je ook met het recht van vergetelheid niets daartegen doen.

Arnoud

Privacy: AVG voor Fotografen

Privacy: AVG voor Fotografen 12 februari 2018 by Charlotte Meindersma

Ja, ik hoor het je wel denken. Als fotograaf heb je toch niet zoveel met de AVG (nieuwe Europese privacywet) te maken en verder los je het wel met het portretrecht op.
Fout. Je bent gewoon een ondernemer, dus je moet alles goed regelen. Je klanten willen tenslotte niet dat hun adresgegevens opeens op straat komen te liggen. Wat gaat er voor fotografen veranderen onder de nieuwe Europese privacywet AVG (GDPR)?

AVG GDPR privacy recht voor fotografen – © Charlotte’s Law
 Fotografen verwerken persoonsgegevens
Wanneer je als fotograaf mensen fotografeert, zoals bruiloften, portretten voor smoelenboeken, straatfoto’s en reportages, dan verwerk je persoonsgegevens. Een foto van iemand, die herkenbaar op de foto staat, is een persoonsgegeven van die persoon. In sommige gevallen kan een portret bovendien een gevoelig gegeven zijn.
Daarnaast verwerk je meestal nog andere persoonsgegevens, zoals een naam (van een contactpersoon), e-mailadres en/of telefoonnummer en dat soort zaken. Het kan zijn dat die gegevens alleen maar in een e-mail staan, maar je zult ze wellicht ook gebruiken voor een offerte en/of factuur, waardoor ze in een ander systeem komen te staan, zoals moneybird of je slaat ze op je computer op.
Eventueel verwerk je het ook nog in een CRM systeem of planningtool. Dat zijn allemaal verwerkingen van persoonsgegevens.
Je bent dus als fotograaf zeer snel gebonden aan de AVG (of in het Engels: GDPR).
Kijk het Webinar AVG voor Fotografen terug. Over privacy, portretrecht en de AVG/GDPR.
Opslaan in de cloud en andere SaaS diensten Staan er gegevens in e-mails?
Zorg voor een verwerkersovereenkomst met de e-maildienst die je gebruikt. Sla je gegevens op in de cloud, op een server? Net zoals Smulders doet en deed? Dan moet je met die hostingpartij of clouddienst (zoals Dropbox) een verwerkersovereenkomst hebben.
Maak je gebruik van een online dienst voor je offertes en facturen, waarin je persoonsgegevens opneemt? Dan heb je met hen een verwerkersovereenkomst nodig. Sla je foto’s online op en bied je ze bijvoorbeeld als online gallery aan je klanten aan? Je hebt met die partij een verwerkersovereenkomst nodig.
Wat is een verwerkersovereenkomst?
Een verwerkersovereenkomst is een contract waar in opgenomen staat dat de andere partij de gegevens niet verder zal bewerken dan waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Bovendien moeten ze een bepaald beveiligingsniveau bieden en zullen partijen uit het buitenland moeten beloven dat ze voldoen aan de Europese privacywetgeving. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over datalekken (wat zal de verwerker doen wanneer een ze lek ontdekken etc).
Het zou logisch zijn als partijen die voor al hun klanten precies hetzelfde doen, daar zelf al een verwerkersovereenkomst voor hebben liggen die ze jou aanbieden. Die partijen krijgen als verwerker (voorheen bewerker) namelijk meer verantwoordelijkheden.
Helaas is de praktijk anders. Probeer toch zo’n verwerkersovereenkomst op te vragen of laat er zelf een opstellen. Privacyverklaring Als je persoonsgegevens verwerkt heb je ook een privacyverklaring nodig. Je moet namelijk aan de ‘betrokkenen’ (de personen van wie de gegevens zijn) vertellen wat je met die gegevens doet. De manier waarop je persoonsgegevens verzamelt is daarvoor niet relevant. Het is hooguit zo dat wanneer je gegevens voor het eerst via de website verwerkt (ontvangt), je het wat passiever aan kunt bieden, door een link naar de privacyverklaring te plaatsen, terwijl je anders de privacyverklaring actiever aan zult moeten bieden na de ontvangst van de gegevens.
Privacyverklaringen zullen per onderneming of organisatie verschillen. Dat komt omdat de privacyverklaring aan moet sluiten bij de bedrijfsvoering en daarom bijvoorbeeld afhankelijk is van welke gegevens er verzameld worden en hoe ze opgeslagen worden.
Wist je trouwens dat een privacyverklaring niet in documenten met andere informatie, zoals algemene voorwaarden, ‘verstopt’ mag zitten? Meer over privacyverklaringen kun je lezen in de volgende twee artikelen: Checklist: is jouw privacyverklaring al AVG-ready? Waarom elke organisatie een nieuwe privacyverklaring nodig heeft Privacyverklaring nodig? Grondslag en doelbinding Om persoonsgegevens te mogen verzamelen, heb je onder meer een grondslag en een gerechtvaardigd doel nodig. Als fotograaf zul je meestal de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ gebruiken. Hierbij moet een afweging gemaakt worden tussen het belang van jou als fotograaf en/of ondernemer en het privacybelang van de betrokkene/geportretteerde.
Als fotograaf moet je wel je werk kunnen doen. Je mag als fotograaf dus portretten maken, zolang de portretten dus niet te veel het privacybelang van de geportretteerde schaden (denk aan naaktfoto’s of schaarsgeklede personen of een situatie waarvan je objectief zou kunnen begrijpen dat een geportretteerde zich daar privé mocht wanen. Vergelijk hier de (oude) portretrecht rechtspraak).
Werk je in opdracht van de geportretteerde zelf, dan kun je meestal gebruik maken van de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst’. Wordt een beetje lastig om portretten te leveren, als je ze niet eens zou mogen maken, omdat je daarmee persoonsgegevens verwerkt. Deze grondslag gebruik je dus ook voor de facturen en dat soort zaken. Is er nou geen sprake van een overeenkomst met de geportretteerde en kun je geen gebruik maken van de grondslag gerechtvaardigd belang, dan zou je nog terug kunnen vallen op de grondslag toestemming. Het doel van de fotografie moet ook gerechtvaardigd zijn en eventueel terug te vinden zijn in de privacyverklaring.
Het doel is gerechtvaardigd als het de privacybelangen van de geportretteerde niet te veel inperkt. Je ondernemingsbelang kan een gerechtvaardigd doel zijn. Om te publiceren kan de vrijheid van meningsuiting een gerechtvaardigd doel zijn, al zal er dan altijd per publicatie een belangenafweging plaats moeten vinden. Portretfoto, een bijzonder persoonsgegeven Een portretfoto waar iemand herkenbaar op staat, is een persoonsgegeven. Het kan zelfs een bijzonder gegeven worden wanneer uit die foto een ras afgeleid kan worden of wanneer het portret wordt ingezet ter identificatie (biometrisch gegeven).
Bijzondere persoonsgegevens mogen niet zomaar verwerkt worden, tenzij er een uitzondering geldt, zoals toestemming, eerder door iemand zelf openbaar gemaakt gegeven of wanneer er een journalistiek, wetenschappelijk of artistiek belang is. Dat je een portretfoto in je portfolio of blogpost wil opnemen om er klanten mee aan te trekken, is dus niet altijd voldoende reden. Heeft de persoon van wie je portretten hebt gemaakt, zelf eerder al eens (recente) portretfoto’s van zichzelf openbaar gemaakt, dan kunnen deze portretten ook opgenomen worden in je portfolio, maar blijf uitkijken met gebruik voor echte advertentiedoeleinden.
Voor portretten die bij redactionele publicaties worden gebruikt, is ook niet altijd toestemming vereist. Dit valt dan onder het journalistiek belang van het medium dat die portretten publiceert. Kun je gebruik maken van een van de uitzonderingen, dan heb je nog steeds een geldige grondslag en gerechtvaardigd doel nodig.
Meer over Privacy, Portretrecht en Persoonsgegevens leer je tijdens de Webinar (opname kun je zo vaak terugkijken als je wil) AVG voor Fotografen Zorg voor goede beveiliging Vooral wanneer je gegevens opslaat in de cloud of op apparaten die verbonden zijn me het internet, is het noodzakelijk de gegevens goed te beveiligen. Denk niet dat ze jou overslaan, want er zijn genoeg hackers die gewoon alles proberen wat ze tegenkomen en als je beveiliging zwak is zijn ze zo binnen.
Denk vooral niet dat je hostingpartij alles voor je zal regelen. Die fout maakte Edwin Smulders ook. Je hoeft geen volledige technische kennis te hebben, maar laat je dan in elk geval adviseren over de beveiliging of vraag wat de hosting service of softwareleverancier voor je kan doen.
Zorg in elk geval altijd dat al je wachtwoorden sterke wachtwoorden zijn en dat je ze regelmatig wijzigt. Sla je wachtwoorden niet online op, want als ze dan gevonden worden, kan iedereen overal bij. Vergeet ook niet je harde schijven te beveiligen met een wachtwoord!
Overigens is alleen een wachtwoord gebruiken nog niet genoeg. Verantwoordingsplicht Elke organisatie heeft een zogenaamde verantwoordingsplicht naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat als ze komen controleren, je van alles moet kunnen vertellen over de gegevens die je verzamelt, op grond waarvan je dat doet, met welk doel, hoe lang je het bewaart, wie er allemaal bij de gegevens kunnen, hoe je het beveiligt en meer. Het is daarom belangrijk in elk geval te inventariseren wat je eigenlijk verzamelt, welke services je gebruikt waar persoonsgegevens worden gebruikt, welke beveiligingsmaatregelen je getroffen hebt en of je met elke service wel een verwerkersovereenkomst hebt.
Als je dan toch bezig bent met inventariseren, zet dat dan meteen even op papier, dan heb je voor jezelf en voor de Autoriteit Persoonsgegevens een document waar alles in staat. Dan hoef je het niet meer allemaal uit te zoeken wanneer er naar die informatie gevraagd wordt.
Mail ons voor hulp en info – Lees hier verder: https://www.charlotteslaw.nl/2018/02/privacy-avg-fotografen/
© Charlotte’s Law

AVG ook voor freelancers en zzp’ers!

Bron: https://www.unive.nl/blog/avg-ook-voor-freelancers-en-zzpers

Vanaf 25 mei 2018 wordt de huidige Nederlandse Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG en in het Engels: GDPR). Wat betekent dit voor freelancers en zzp’ers.
25 januari 2018

Per wanneer gaat de AVG in?

Vanaf 25 mei 2018 wordt de huidige Nederlandse Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG en in het Engels: GDPR). Vanaf dat moment geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op naleving van de AVG en kan bij overtreding van de regels forse boetes opleggen (maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse omzet). De introductie van de AVG, is de grootste wijziging op het gebied van gegevensbescherming in ruim twintig jaar.

Voor wie is de AVG?

Veel zzp’ers en freelancers denken dat deze nieuwe privacywetgeving alleen voor grote bedrijven gevolgen heeft. Dat is niet juist! Iedereen die met privacygevoelige gegevens werkt, moet zich aan de regels van de AVG houden. Met persoonsgegevens bedoelen we alle gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Van naam- en adresgegevens tot bijvoorbeeld klantprofielen en medische data. Praktisch iedere ondernemer verwerkt persoonsgegevens, dus ook zzp’ers en freelancers.

Waarom deze nieuwe privacywet ?

Het hoofddoel van de AVG is om de controle over de eigen data terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Straks moeten al je klanten weten wat er met hun gegevens gebeurt. Ze moeten hun persoonsgegevens kunnen inzien en op hun verzoek door jou kunnen laten verwijderen.

Wat moet ik doen om aan deze nieuwe privacywet te voldoen?

Voor sommige activiteiten van je bedrijfsvoering zet je externe partijen in. Bijvoorbeeld: het bezorgen van de pakketjes voor je klanten door een pakketbezorgdienst, het voeren van je financiële administratie door een accountant of het gebruik van een softwarepakket in de cloud. Aan al die partijen geef je op dat moment persoonsgegevens door van je klanten of leveranciers. Het maakt daarbij niet uit of je drie klanten per jaar hebt of drieduizend. De regels zijn hetzelfde.

Op het moment dat je persoonsgegevens doorgeeft aan zo’n externe partij verplicht de privacywetgeving je om met die partij afspraken te maken over de bescherming van deze persoonsgegevens. Dit doe je in een verwerkersovereenkomst. In de huidige privacywetgeving (Wbp) noemen we dit een bewerkersovereenkomst. Bij de nieuwe privacywetgeving AVG horen meer verplichtingen voor ondernemers. Een ander belangrijk aandachtspunt is het inzagerecht van degene waarvan je informatie bijhoudt. Hieronder valt ook het recht op dataportabiliteit. Hierdoor kunnen klanten hun gegevens makkelijk opvragen om deze door te geven aan andere organisaties. Bij invoering van de AVG word je ook verplicht om een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren als je data verwerkt met een hoog privacy risico.

Onder de huidige privacywetgeving moet je al afspraken maken over de volgende punten:

 • waarom de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • welke soort persoonsgegevens worden verwerkt;
 • van welke soort personen de gegevens zijn (bijvoorbeeld: klanten, leerlingen, werknemers);
 • hoe de persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd;
 • hoe lang de externe partij de gegevens mag bewaren en hoe ze die gegevens kunnen teruggeven;
 • of de externe partij de gegevens in het buitenland opslaat en onder welke voorwaarden dat dan gebeurt;
 • of de externe partij op haar beurt weer andere partijen inschakelt die de gegevens ook ontvangen.

Onder de AVG komen de volgende nieuwe punten erbij:

 • dat je bij de externe partij mag controleren of ze de gemaakte afspraken nakomen en hoe je deze controles uitvoert;
 • afspraken over de geheimhouding van de persoonsgegevens;
 • de bewaartermijnen, back-up en vernietiging van de persoonsgegevens;
 • hoe de externe partij medewerking verleent aan de verzoeken om inzage, correctie en verwijdering die je ontvangt van je klanten;
 • hoe de aansprakelijkheid tussen jou en de externe partij geregeld is voor schade als afspraken uit de verwerkersovereenkomst niet worden nagekomen.

Aandachtspunten AVG

 • Heb je al een bewerkersovereenkomst afgesloten? Check of deze voldoet aan de nieuwe eisen voor een verwerkersovereenkomst zoals in de nieuwe privacywetgeving is opgenomen. Je kunt het lijstje hierboven als checklist gebruiken.
 • Check met wie je een verwerkersovereenkomst moet afsluiten. De gemakkelijkste manier om dit na te gaan is het opstellen van een verwerkingenregister. Dit is een document waarin je bijhoudt welke persoonsgegevens je hebt, waar ze opgeslagen zijn en wat je aan beveiliging hebt gedaan.
 • Let op: als je geen verwerkersovereenkomsten sluit, kun je een boete krijgen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Informatie over de AVG

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je een uitgebreide toelichting over de gevolgen van de nieuwe wet: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacycheck/compliance-check

Download een AVG stappenplan en de minigids AVG. Of bekijk een film met uitleg over de AVG.

Henk de Zwaan,

Propositiemanager MKB

EU verbiedt vanaf 25 mei alle openbare amateur fotografie!

eunmask

camera.boete

                                      De totale krankzinnigheid begint toe te slaan!

Uw camera kan de kast in: EU verbiedt vanaf 25 mei alle openbare amateur fotografie

Weinig mensen weten dat vanaf 25 mei de facto een einde komt aan alle amateur fotografie in het openbaar. Dan gaat namelijk de nieuwe Brusselse gegevensbescherming verordening (AVG) in. Dat betekent dat iemand die op straat een foto maakt, of op een feestje, of bij een voetbalwedstrijd of concert, of een vakantiefoto op bijvoorbeeld het strand, en niet de toestemming heeft van alle personen die op de foto terecht komen, extreem hoge boetes kan krijgen, tot wel € 20 miljoen per overtreding. Volgens onafhankelijke waarnemers is de ware reden dat de EU op ronduit fascistische wijze probeert te voorkomen dat er steeds weer foto’s en filmpjes van de keiharde…

View original post 737 woorden meer

9 Mei Victory Day:Dat we nooit mogen vergeten wie ons bevrijd heeft.. De Russen! — Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(Door De Stem van de Straat redactie) AMSTERDAM-NOIR-Wat nooit herdacht wordt op 4 mei is dat de Koninklijke–familie de benen nam naar het Buitenland &’ KNIL-Molukkers -“Sophie’s Choice” ‘(video)! Schande en Geschiedvervalsing: Wat u vandaag niet ziet bij de Staats-NOS en/of leest in de ‘NSB Telegraaf’: 9 Mei Victory Day:Dat we nooit mogen vergeten wie ons bevrijd […]

via 9 Mei Victory Day:Dat we nooit mogen vergeten wie ons bevrijd heeft.. De Russen! — Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

Wat nooit herdacht wordt op 4 mei is dat de Koninklijke–familie de benen nam naar het Buitenland &’ KNIL-Molukkers -“Sophie’s Choice” ‘! — Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

(van onze wordt Wakker redactie) AMSTERDAM-NOIR- In het kader van 4 en 5 mei Dodenherdenking geeft de Stem van de Straat als enige volgende week uitgebreid aandacht aan Victory day van de Russen:Victory day: Maak kennis met de Bevrijders van ‘Nazi-Europa’ de Russen(Video) . Wat nooit herdacht wordt op 4 mei is dat de ‘Taxfree-Shell-VOC-Koninklijk familie’ met […]

via Wat nooit herdacht wordt op 4 mei is dat de Koninklijke–familie de benen nam naar het Buitenland &’ KNIL-Molukkers -“Sophie’s Choice” ‘! — Volksnieuws uit Amsterdam-Noir