PvdA ‘Snake in Suit Plasterk’ betrapt op corruptie om tegen de Rechter te liegen. —

(van onze normloze Wereldvreemde PvdA redactie) AMSTERDAM-NOIR-Waarom wil markant half kaal geplukte Europa (Video) uit de ‘Elite-Graai-EU’? Waarom staan de ‘PvdA-hoertjes’ van de ‘VVD-misdaadgroep’ in de peilingen nog maar op 8 zetels (is nog veel)? Dat komt o.a. door corrupte ‘Rat in pak–politici’ als Plasterk die totaal de binding met de werkelijkheid en het kaal […]

via PvdA ‘Snake in Suit Plasterk’ betrapt op corruptie om tegen de Rechter te liegen. —

David Wilcock 6-19-16… SPECIAL UPDATE to “Full Disclosure and Ascension… (Part II)” [section 4, “THE WAR (UPDATE)”] — Kauilapele’s Blog

Of all the sections, this one is my personal favorite. Amazing that all these things that have been/are happening, to Corey, David (and many of us who are working to share all of this). In this one, you find out who “The Wrangler” is. Believe it or not, he was working for the Alliance. As […]

via David Wilcock 6-19-16… SPECIAL UPDATE to “Full Disclosure and Ascension… (Part II)” [section 4, “THE WAR (UPDATE)”] — Kauilapele’s Blog

Office of Poofness 6-19-16… “LOVE WITHOUT END AMEN” — Kauilapele’s Blog

Short and sweet. Music lyrics and video (Kp’s choice) are at the end. [Kp note: I always take these “Poofnesses” as potential data. Bottom line, how does it hit my Higher Innards”? Does it “ring” true within (if it “rings” at all)?] [Office of Poofness support links are at the end of each posting. To […]

via Office of Poofness 6-19-16… “LOVE WITHOUT END AMEN” — Kauilapele’s Blog

Cosmic Disclosure, Season 5, Episode 3… “Cosmic Disclosure: Blue Avians & Spheres in Ancient Art” — Kauilapele’s Blog

I just watched this one today, and felt it wanted to be shared. Amazing information. I’m posting a few paragraphs and then a link to the original. Remember that Corey is posting the transcipts and images from all of he and David’s Cosmic Disclosure series at his blog. ————————————————————- Cosmic Disclosure: Blue Avians & Spheres […]

via Cosmic Disclosure, Season 5, Episode 3… “Cosmic Disclosure: Blue Avians & Spheres in Ancient Art” — Kauilapele’s Blog

pedoverhoor – dag 5

Wat u vooraf moet weten: Voor essentiële uitgebreide details, achtergrond informatie en commentaren ….. terug naar de Bron. 😉

Bron: http://hethaagsecomplot.nl/20160607-pedoverhoor-dag-5-aanvulling-1.htm

1e aanvulling

Twee rechercheurs die direct betrokken waren bij het onderzoek naar verdachte Joris Demmink hebben onder ede bevestigd: Demmink was wèl verdachte.

Wij doen niet aan doofpotten. Ze zullen verantwoording afleggen. De HHC-uitwerking van het verhoor ter vastlegging voor nader onderzoek.

In 1997 liep er een onderzoek van de CIE (Criminele Inlichtingen Eenheid, met de nadruk op crimineel) 1 naar misbruik van kinderen door hooggeplaatste overheidsambtenaren. Op dat moment heette die nog CID (Criminele Inlichtingen Dienst). Maar omdat tijdens dit onderzoek de dienstbaarheid aan de burger op de achtergrond raakte werd dit waarschijnlijk gewijzigd in eenheid, wat ministers tegenwoordig in goed Nederlands “taskforce” noemen.

En omdat het niet zomaar over een paar (k)leuter crimineeltjes ging, maar om echte zware criminelen die hun, aan hen door de toevertrouwende burger gemandateerde, machtsmiddelen ernstig misbruikten werden er maar liefst drie (3!) onafhankelijke rechercheteams op geplaatst:

1 CID RR de Rijks-Recherche Jaap Hoek 2
2 CRI BIO Politie: afdeling Bijzondere- en Interne Onderzoeken Emile Broersma
• diverse rechercheurs
3
3 CRI JEZ Politie: afdeling Jeugd- en Zedenzaken Leen de Koter
Chris de Graauw
4
5 6

En daarmee hebben we nu al tenminste vier (4!) onafhankelijk van elkaar opererende getuigen die onder ede heben bevestigd dat de ministers Ivo Opstelten en Piet-Hein Donner leugenaars zijn èn valsheid in geschrifte plegers (art. 225 Sr.) die brieven (nota bene gericht aan de Tweede Kamer), die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk hebben opgemaakt, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. En daaraan rechtsgevolgen te verbinden.

Klaar dus: Parlementaire Enquête! Tenzij onze Kamerleden medeplichtig willen zijn aan verduistering van bewijs (art. 322 Sr., vier jaar gevangenisstraf, de maximumperiode van Kamerlidschap gedurende een enkel kabinet).

Voor meer info: Ga naar het Archief